Zelfstandigheid

zelfstandigheid
Tijdens deze school-loopbaan is de groeiende zelfstandigheid van onze leerlingen een rode draad. In het vijfde jaar en zesde jaar werken de leerlingen aan respectievelijk hun mini-GIP en hun GIP (geïntegreerde proef).
Tijdens de mini-GIP ligt de nadruk op planning en samenwerking, waarop verder wordt gebouwd tijdens hun GIP in het zesde jaar. Dit vormt samen met de stages op uitdagende en ervaren stageplaatsen een ideale voorbereiding op verder studeren en/of de arbeidsmarkt.