Welbevinden

welbevinden
Het welbevinden is een troef op KTA2 dankzij het enthousiaste schoolteam en de leerlingenbegeleiding.

Onze leerlingenbegeleiders zetten alles op alles om een positief schoolklimaat voor de leerlingen te creëren waarbij een optimale leerwinst wordt nagestreefd. In de studiehulpklas krijgen leerlingen de kans om hun leerstrategie bij te sturen en onder begeleiding zelfstandig te leren werken.