Vorming kansarmoede

armoede

Onze school probeert een luisterende school te zijn. Leven in armoede is voor de school vaak een vreemde en doorgaans onbekende werkelijkheid. Dit dagelijkse gevecht is nochtans een realiteit voor steeds meer mensen in onze maatschappij.

Ook een deel van onze leerlingen (en ouders) worden geconfronteerd met (kans)armoede. Ervaringsdeskundigen verduidelijken enerzijds de leefwereld van kansarme gezinnen, anderzijds vertalen ze ook de verwachtingen van de maatschappij naar de kansarme gezinnen toe.

Onze ervaringsdeskundigen durven de stap zetten om voor jullie hun eigen (school)ervaringen en de ervaringen van hun kinderen te komen delen. Door erkenning kunnen wij mogelijkheden openen voor de betrokken kinderen en jongeren in onze school.

Concreet:

Wat? Vorming onder begeleiding van 3 ervaringsdeskundigen in de (kans)armoede.
Wanneer? donderdag 12 mei 2016 in de K@pstok.
Duur? van 16u.30 tot 18u.30.
Inschrijven? Via http://goo.gl/forms/PIjW1Lgu3B

Wij hopen op een talrijke opkomst zodat wij als schoolteam samen de stappen kunnen zetten in de richting van goed én goedkoop onderwijs voor iedereen.

Tot dan,

Het k@pstok-team