Visie: “Accent op talent”

Visie: “Accent op talent”


KTA2 Villers is een school met een rijk verleden in een open geest, gericht op de totale ontplooiing van onze jongeren. Wij vinden het heel belangrijk dat we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden op maat van iedere leerling. Als school staan we midden in de maatschappij zowel met onze centrale ligging als met onze projecten en acties die zich richten op de band met de wereld om ons heen.

ADI-methode

adi
We staan bekend om het toepassen van de ADI-methode (activerende directe instructie (model)). Deze methode wordt in veel basisscholen gebruikt en geeft meer continuïteit in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. In de 2de en 3de graad wordt deze methode verdergezet en werpt ze ook haar vruchten af: de leerlingen zijn actiever betrokken bij de les en oefeningen worden op maat gemaakt. Daarnaast staat zelfstandigheid en leren op je eigen tempo, met de juiste ondersteuning, centraal.

Samen met differentiatie en activerende werkvormen is ook taalvaardigheidsonderwijs een van de kernpunten van onze school. Tijdens alle lessen ligt de focus op de taalverwerving en ontwikkeling van de leerlingen.

Zelfstandigheid

zelfstandigheid
Tijdens deze school-loopbaan is de groeiende zelfstandigheid van onze leerlingen een rode draad. In het vijfde jaar en zesde jaar werken de leerlingen aan respectievelijk hun mini-GIP en hun GIP (geïntegreerde proef).
Tijdens de mini-GIP ligt de nadruk op planning en samenwerking, waarop verder wordt gebouwd tijdens hun GIP in het zesde jaar. Dit vormt samen met de stages op uitdagende en ervaren stageplaatsen een ideale voorbereiding op verder studeren en/of de arbeidsmarkt.

Talenten

talenten
Uitgaande van de diversiteit binnen de klassfeer en de samenleving focussen we op de individuele talenten van elk kind.

In de eerste graad gaan we tijdens de lessen actief met de leerlingen op zoek naar hun talenten. Aan de hand van diverse werkvormen en lesonderwerpen motiveren we hen om hun talenten verder te ontwikkelen en werken we aan vaardigheden die de leerling nog niet onder de knie heeft. Via de talentenwijzer bij het kerst- en eindrapport zetten we de goed ontwikkelde talenten van de leerling in de verf.

Tijdens de complementaire uren die in de eerste graad zijn ingericht, laten we leerlingen van verschillende vakken proeven waardoor ze een beter inzicht krijgen in hun interesses en talenten en op die manier een gerichtere studiekeuze kunnen maken.

Bij de ontwikkeling van individuele talenten spelen activerende werkvormen een erg belangrijke rol op KTA2. Ze geven de leerlingen de mogelijkheid om op hun eigen tempo en niveau met de leerstof aan de slag te gaan

Gelijke onderwijskansenUitgaande van de diversiteit binnen de klassfeer en de samenleving focussen we op de individuele talenten van elk kind.

De erg diverse leerlingen-populatie van KTA2 zorgt ervoor dat we als school representatief zijn voor de samenleving. Het leren omgaan met alle vormen van diversiteit speelt een erg belangrijke rol in ons onderwijs.

Burgerzin, verdraagzaamheid en engagement staan centraal in de lessen en projecten. KTA2 Villers staat zo voor gelijke kansen. Dat de sociaaleconomische achtergrond van een leerling geen determinerende factor mag zijn, dragen wij dan ook hoog in het vaandel.

 

Welbevinden

welbevinden
Het welbevinden is een troef op KTA2 dankzij het enthousiaste schoolteam en de leerlingenbegeleiding.

Onze leerlingenbegeleiders zetten alles op alles om een positief schoolklimaat voor de leerlingen te creëren waarbij een optimale leerwinst wordt nagestreefd. In de studiehulpklas krijgen leerlingen de kans om hun leerstrategie bij te sturen en onder begeleiding zelfstandig te leren werken.

Huiskamerklas K@pstok

K@pstok is een huiskamerklas waar leerlingen, ouders en buurtbewoners elkaar ontmoeten, bijleren, sociale contacten onderhouden en beleven. KTA2 Villers neemt met dit unieke project deel aan het kinderarmoedebestrijdingsplan van de stad Hasselt. Leren moet een plezier zijn dat toegankelijk is voor iedereen, is de insteek van de school.

Daarnaast werken we een vrijetijdsaanbod uit in K@pstok. Zo maken onze jongeren kennis met een zinvolle vrijetijdsbesteding en maken we de brug met het verenigingsleven.

Meer info kan u vinden op onze K@pstokpagina.