Specialisatiejaar Zorgkundige nu ook via Duaal Leren.

Duaal leren

Duaal leren in GO! KTA2 Villers Hasselt

GO! KTA2 Villers Hasselt start vanaf 1 september 2016 met een traject duaal leren in het zevende jaar BSO voor de opleiding zorgkundige. Jongeren die dit traject kiezen krijgen de kans om zestig procent van hun competenties aan te leren op de werkvloer via een alternerende overeenkomst in de woonzorgcentra en thuiszorg. Trajectbegeleiders van het centrum voor deeltijds onderwijs en stagebegeleiders van het voltijds onderwijs slaan de handen in elkaar om deze nieuwe vorm van onderwijs te verwezenlijken.

Het project loopt over twee schooljaren en zal tussentijds opgevolgd worden door het departement onderwijs. De opleiding duaal zorgkundige zal parallel lopen met het zevende specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige. Leerlingen kunnen dus kiezen tussen een voltijdse onderwijstraject en de duale vorm van deze opleiding.

De duale opleiding richt zicht tot jongeren met een diploma secundair onderwijs uit het studiegebied personenzorg (TSO), een studiegetuigschrift van de derde graad secundair in een opleiding uit het studiegebied personenzorg (BSO) of een certificaat van verzorgende uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd. Een goede samenwerking tussen school en werkplek staat garant voor een kwalitatief traject met een diploma secundair onderwijs als resultaat. ‘We combineren zo het beste van twee werelden om onze jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt’ aldus directeur Stijn Valkeneers.

VIVO, het Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de social profit, gaat op zoek naar de juiste arbeidsplaatsen voor de duale jongeren en rekent hierbij op het engagement van de Limburgse woonzorgcentra en thuiszorgbedrijven om zo de juiste kwalitatieve opleiding te bieden.

Jongeren met interesse voor dit duale traject doorliepen alvast een eerste screening. Via een duale screeningstool en intakegesprek met de trajectbegeleiders worden zij vanuit een positieve keuze voor leren en werken toegeleid naar de duale opleiding zorgkundige.

Contactpersoon: Heidi Stippelmans, coördinator Duaal Leren tel. 011.759010 heidi.stippelmans@kta2hasselt.be