Personenzorg

Personenzorg

sociale en technische wetenschappen  |  opvoeder-begeleider  |  gezondheid-en welzijnswetenschappen
Verzorging-voeding  |  thuis-en bejaardenzorg  |  kinderzorg  |


 AANBOD

 TSO
 • 3TSTW Sociale en technische wet.
 • 4TSTW Sociale en technische wet.
 • 5TOB Opvoeder-begeleider
 • 6TOB Opvoeder-begeleider
 • 5TGWW Gezondheid en welzijnswet
 • 6TGWW Gezondheid en welzijnswet

 BSO
 • 3BVV Voeding-verzorging
 • 4BVV Voeding-verzorging
 • 5BVZ Verzorging
 • 6BVZ Verzorging
 • 7BTBZ Thuis- en bejaardenzorg
 • 7BKZ Kinderzorg
 • 7B DUAAL Thuis- en bejaardenzorg

Wil jij je inzetten voor je medemens?
Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

TSO Sociale en Technische Wetenschappen (2de graad)

Wat mag je verwachten:
 • de drie pijlers van STW zijn: opvoedkunde, huishoudkunde en wetenschappen
 • naast de algemeen vormende vakken krijg je een gespecialiseerde opleiding op technisch-wetenschappelijk vlak en een diepgaande vorming op sociaal vlak

TSO Opvoeder-begeleider (3de graad)

Wat mag je verwachten:
 • een brede theoretische kennis
 • ervaring opdoen tijdens je stage binnen de jeugd- en gehandicaptenzorg
Toekomstperspectieven:
 • werken als opvoed(st)er/begeleid(st)er in dagopvang, internaten, voorzieningen voor mensen met een handicap
 • hogere studies in de sociale en pedagogische sector (bv. orthopedagoog, onderwijzer, maatschappelijk werker,…)

TSO Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (3de graad)

Wat mag je verwachten:
 • vorming van een brede theoretische opvoedkundige kennis en vaardigheden
 • ervaring opdoen tijdens je stage binnen de jeugd- en gehandicaptenzorg
Toekomstperspectieven:
 • als opvoed(st)er / begeleid(st)er werken met kinderen in een problematische leefsituatie of met personen met een handicap in onder andere: ambulante begeleidingsvormen, centra voor dagopvang, internaten of woonondersteuing….
 • hogere studies voor de sociale en pedagogische sector (bv. orthopedagogie, onderwijs, maatschappelijk werk, …)

BSO Verzorging – Voeding (2de graad)

In deze studierichting bereidt men je op een praktische manier voor op het omgaan met zorgvragers.

Wat mag je verwachten:
 • een algemene basisvorming
 • een kennismaking met vaardigheden die je nodig hebt voor je latere beroep

BSO Verzorging (3de graad)

Wat mag je verwachten:
 • een kennismaking met het werkveld
 • je gaat op stage bij kinderen in kleuterklasjes en kinderdagverblijven, bij bejaarden in woon- en zorgcentra, bij zorgvragers met een beperking en bij gezinnen in de thuiszorg
Toekomstperspectieven:
 • wanneer je slaagt voor de 3de graad, ontvang je het getuigschrift “verzorgende”

BSO Specialisatiejaar Kinderzorg (7de jaar)

 • in het zevende leerjaar Kinderzorg leer je werken met kinderen van 0 tot 12 jaar en doe je tijdens je stage ervaring op in de kinderopvang
 • na afronding van dit zevende leerjaar ontvang je het diploma
 • verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs behoort ook tot je mogelijkheden

BSO Specialisatiejaar Thuis-en Bejaardenzorg/Zorgkundige (7de jaar)

 • in het zevende leerjaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige word je opgeleid om o.a. in ziekenhuizen of in de bejaardenzorg te werken
 • na afronding van dit zevende leerjaar ontvang je het diploma
 • zorgkundige is een knelpuntberoep. Je kiest dus voor een toekomst met werkzekerheid!
 • verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs behoort ook tot je mogelijkheden

BSO DUAAL Thuis-en Bejaardenzorg/Zorgkundige (7de jaar)

 • in het zevende leerjaar DUAAL Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige word je opgeleid om o.a. in ziekenhuizen of in de bejaardenzorg te werken
 • je verwerft de compententies op school en op de werkvloer
 • je volgt 16 uren les in de school en werkt 22u op de werkvloer.
 • na afronding van dit zevende leerjaar ontvang je het diploma
 • zorgkundige is een knelpuntberoep. Je kiest dus voor een toekomst met werkzekerheid!
 • verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs behoort ook tot je mogelijkheden

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de Technisch Adviseur van de afdeling Personenzorg personenzorg@kta2hasselt.be

Nieuws Personenzorg

Bezoek Departement Onderwijs aan onze opleiding Duaal Zorgkundige

Op 18 november kreeg onze school bezoek van het Departement Onderwijs, meer specifiek aan de opleiding Duaal Zorgkundige. Vier studenten kozen ervoor om dit jaar in het proefproject te stappen waarbij ze het 7de jaar Zorgkundige volgen in een combinatie van werken en naar school gaan. We zijn als school trots dat ... Lees meer