Permanente evaluatieAlle leerlingen uit het BSO worden geëvalueerd op basis van permanente evaluatie.

Dit betekent dat alle evaluaties doorheen het volledige schooljaar meetellen voor de eindevaluatie en dat we geen examens organiseren. Dit houdt in dat het bijwonen van de lessen gedurende het hele schooljaar belangrijk is, zodat er voldoende evaluatiegegevens zijn om tot eindbeslissing te komen. Per schooljaar worden 4 rapporten uitgereikt.

Aanwezig zijn in de lessen en alle evaluaties meemaken is dus zeer belangrijk!