Participatie

Onze school is een school die gemaakt wordt door mensen. Daarom werken we graag samen met de betrokkenen.
Zo heeft onze school een ouderraad waar ouders samenkomen om een helpende hand toe te steken, maar ook het beleid te adviseren.

De leerlingenraad is een orgaan waarin onze leerlingen hun stem kunnen laten horen. De leerlingenraad adviseert het schoolbestuur in de praktische organisatie van de school.

Tenslotte hebben we ook een schoolraad waarin de ouders, het personeel, de socio-culturele gemeenschap én de leerlingen vertegenwoordigd zijn.

Wil jij graag deelnemen aan één van deze participatieraden? Neem dan contact op met onze adjunct directeur.