OKAN

Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers


Raadpleeg de infobundel online
AANBOD
  • 28u Nederlands per week
  • 2u Levensbeschouwelijk vak
  • 2u Sport

Het onthaalonderwijs bestaat uit het onthaaljaar (taalklas), maar omvat ook de ondersteuning, de begeleiding en de opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers door de vervolgschoolcoach.

Het onthaaljaar heeft als doel anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar die het Nederlands onvoldoende beheersen op te vangen en hen zo snel mogelijk onze taal te leren zodat zij met voldoende vertrouwen na 1 schooljaar de overstap naar het regulier onderwijs kunnen maken.

Op elk moment in het schooljaar is het mogelijk in te stappen in de onthaalklas. Een integratieperiode van een week en eventueel wekelijks enkele lessen meevolgen in het gewone onderwijs, moeten ervoor zorgen dat de overstap na 1 jaar vlot verloopt.

Eerste Graad
Haarzorg
Personenzorg

Nieuws Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers

Onze Onthaalklas in het TLV-nieuws

In onze 'OKAN'-klas, onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, vangen we heel wat jongeren op die pas in België zijn. Dankzij deze opleiding krijgen deze jongeren de kans om Nederlands te leren en kennis te maken met het schoolleven in België. Daarnaast laten we hen kennismaken met onze gebruiken en onze maatschappij ... Lees meer