OKAN

Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers


 AANBOD
  • 28u Nederlands per week
  • 2u Levensbeschouwelijk vak
  • 2u Sport

Het onthaalonderwijs bestaat uit het onthaaljaar (taalklas), maar omvat ook de ondersteuning, de begeleiding en de opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers door de vervolgschoolcoach.

Het onthaaljaar heeft als doel anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar die het Nederlands onvoldoende beheersen op te vangen en hen zo snel mogelijk onze taal te leren zodat zij met voldoende vertrouwen na 1 schooljaar de overstap naar het regulier onderwijs kunnen maken.

Op elk moment in het schooljaar is het mogelijk in te stappen in de onthaalklas. Een integratieperiode van een week en eventueel wekelijks enkele lessen meevolgen in het gewone onderwijs, moeten ervoor zorgen dat de overstap na 1 jaar vlot verloopt.

Eerste Graad
Haarzorg
Personenzorg

Nieuws Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers

Geen berichten gevonden.