Laatste week van 2017 in het CDO!

Het CDO sluit de laatste week van 2017 af in schoonheid!

Op dinsdag 19/12 en vrijdag 22/12 sluit elke lesgroep dit kalenderjaar af met een posterproject van Frans: Les Fêtes en les Traditions

Franse film + eigenbereide bûche!