Klassenraden en oudercontact

We naderen het einde van dagelijks werk 1. Het is dus tijd om de eerste evaluatieperiode te bespreken. Op maandag 23 oktober zijn al onze leerlingen lesvrij vanwege de klassenraden. Hier bespreken de leraren de vorderingen van onze leerlingen en denken we na over mogelijke remediëring.

We nodigen de ouders uit op het ondercontact op donderdag 26 oktober (18u00 – 20u00) om deze vorderingen te bespreken.
Maak via de schoolagenda een afspraak met de klastitularis.