Info

Schoolreglement


Het schoolreglement is online raadpleegbaar. Via deze gemakkelijke webpagina vindt u alle info die u nodig heeft. De pagina is ook op een smartphone of tablet leesbaar. Het schoolreglement is onderverdeeld in 16 hoofdstukken, met elk subtitels.

Via het startscherm kiest u het thema waarover u meer informatie wenst. Vervolgens kan u doorklikken op de subthema’s. Indien u het schoolreglement graag afdrukt kan dit, door in de rechterbovenhoek op de printer of het pdf-icoon te klikken.

Info 


Schooluren

08u20 08u30 – 09u20 09u20 – 10u10 10u10 – 10u20 10u20 – 11u10 11u10 – 12u00 12u00 – 12u50 12u50 – 13u40 13u40 – 14u30 13u30 – 14u40 14u40 – 15u30 15u30 – 16u20 aanwezig op school 1ste lesuur 2de lesuur -- pauze 1 3de lesuur 4de lesuur middagpauze 5de lesuur 6de lesuur -- pauze 2 7de lesuur 8ste lesuur ...
Lees meer

Oudercontact

Ouderavond Dagelijks werk 1
  • donderdag 25 oktober
  • 18u00
  • Onthaal
  • Maak een afspraak met de klastitularis via de schoolagenda
  • Rapport Dagelijks werk 1
...
Lees meer

ParticipatieOnze school is een school die gemaakt wordt door mensen. Daarom werken we graag samen met de betrokkenen. Zo heeft onze school een ouderraad waar ouders samenkomen om een helpende hand toe te steken, maar ook het beleid te adviseren. De leerlingenraad is een orgaan waarin onze leerlingen hun stem kunnen laten horen. De leerlingenraad adviseert het schoolbestuur in de praktische organisatie van de school. Tenslotte hebben we ook een schoolraad waarin de ouders, het personeel, de socio-culturele gemeenschap én de leerlingen vertegenwoordigd zijn. Wil jij graag deelnemen aan één van deze participatieraden? Neem dan contact op met onze ...
Lees meer

Permanente evaluatie


Alle leerlingen uit het BSO worden geëvalueerd op basis van permanente evaluatie. Dit betekent dat alle evaluaties doorheen het volledige schooljaar meetellen voor de eindevaluatie en dat we geen examens organiseren. Dit houdt in dat het bijwonen van de lessen gedurende het hele schooljaar belangrijk is, zodat er voldoende evaluatiegegevens zijn om tot eindbeslissing te komen. Per schooljaar worden 4 rapporten uitgereikt. Aanwezig zijn in de lessen en alle evaluaties meemaken is dus zeer belangrijk! ...
Lees meer

Leerlingenraad Think2

Onze leerlingenraad "Think2" is een orgaan waarin onze leerlingen hun stem kunnen laten horen. De leerlingenraad adviseert het schoolbestuur in de praktische organisatie van de school. Per graad organiseren we denktanks waarin de leerlingen samen denken en werken aan acties die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast komen afgevaardigden van deze denktanks geregeld samen om de werking van Think2 te bespreken. Heb je interesse in de werking van Think2? Spreek onze leerkracht meneer Leysen dan zeker aan via Smartschool ...
Lees meer