Influencer

In het project ‘Influencer’ stappen een tiental jongeren uit de tweede graad in een Influencerstraject. Dit is een traject dat we samen uitstippelen met allerhande hulporganisaties met al doel deze jongeren expert te maken in deze eerstelijnshulp.

Deze jongeren treden op de voorgrond als Influencer en hopen met hun ‘sterke invloed’ andere jongeren te inspireren. Houd deze pagina zeker in het oog voor specifiek nieuws van onze influencers!

Stel je vragen aan onze influencers via volgende link: https://padlet.com/GONextKTA2/plrkangt03hc