GO Next breekt uit

Op donderdag 26 april 2018 sluit Hogeschool PXL de deuren van al haar onderwijsgebouwen tijdens PXL Breekt uit. Dit jaar heeft de PXL alle secundaire scholen uitgedaagd om mee uit te breken.

Onze school kiest ervoor om het project in te vullen als ‘GO! NEXT Wereldburgers breken uit’.

Dus ook wij sluiten als school, die dag de deuren. Dat betekent echter niet dat jullie die dag vrij hebben. De lessen of projecten zullen enkel op een andere locatie plaatsvinden en op een andere manier ingevuld worden.

Eén van de pijlers van onze scholengroep GO! Next is maatschappelijke meerwaarde. In dit project zullen onze jongeren duidelijk maken dat ze als wereldburgers wel degelijk een maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen.

In december kregen onze leerlingen de opdracht om één van de 23 waarden van ons pedagogisch project te kiezen. Tijdens GO! NEXT breekt uit moeten onze leerlingen ons bewijzen dat ze deze waarde begrijpen én kunnen uitdragen. Als wereldburgers maken we onze wereld een beetje mooier. Een volledig overzicht van deze waarden kan je vinden op de website van het GO!.

Jouw klas draait dus op die dag mee in de maatschappij. We vragen daarbij om ook deze activiteit vast te leggen met de smartphone en ons de videobeelden te bezorgen via wetransfer (Meer info bij de leerkracht). Zo worden jullie allemaal dé ster in onze waardenfilm van 2018.

In de bundel onderaan de pagina vinden jullie per klas wat meer uitleg, het juiste adres, start- en einduur, of je al dan niet zelf een lunchpakket moet meenemen,… Controleer ook de schoolagenda voor de exacte afspraken die de klastitularis heeft gemaakt.

De volgende afspraken gelden op donderdag 26 april 2018:

  • Je bent op tijd op de plaats die de klastitularis met jou heeft afgesproken.
  • Indien je na 8h30 aankomt, of wanneer je groep al vertrokken is, meld jij je aan in het controlecentrum, op de parking van de PXL Vildersstraat. Je herkent het controlecentrum aan de GO! NEXT vlag en je volgt de wegwijzers.
  • Het commandocentrum vind je aan de L-vleugel aan de Hotelschool. Zie plan.
  • Als je ziek bent bel je ‘s morgens naar school (011 30 09 50) en breng je dag erna een briefje mee. Je stuur ook een bericht via smartschool naar jouw klastitularis.
  • Je brengt je schoolagenda mee.

We wensen jullie een waardevolle dag toe!