Gelijke onderwijskansenUitgaande van de diversiteit binnen de klassfeer en de samenleving focussen we op de individuele talenten van elk kind.

De erg diverse leerlingen-populatie van KTA2 zorgt ervoor dat we als school representatief zijn voor de samenleving. Het leren omgaan met alle vormen van diversiteit speelt een erg belangrijke rol in ons onderwijs.

Burgerzin, verdraagzaamheid en engagement staan centraal in de lessen en projecten. KTA2 Villers staat zo voor gelijke kansen. Dat de sociaaleconomische achtergrond van een leerling geen determinerende factor mag zijn, dragen wij dan ook hoog in het vaandel.