Fotografie – 2de graad TSO

Het is niet noodzakelijk dat je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd.
Deze richting kan je aanvatten na elke basisoptie van het tweede leerjaar.
Deze studierichting beoogt een theoretisch-technische basisvorming.
Zowel op wetenschappelijk als op technisch en praktisch vlak worden de basiskennis en -vaardigheden van de fotografie aangeleerd.

Wat mag je verwachten?

  • praktijkgerichte opdrachten
  • werken binnen de verschillende disciplines van het medium fotografie (portret-product-landschap-architectuur, mode, pers, …)
  • technische, creatieve en artistieke aanpak
  • bezoeken van internationale beurzen en fototentoonstellingen
  • volgen van actuele trends in de fotografie vb. urban exploring en gebruik van social media

In de 2de graad begin je met de basis, namelijk de analoge fotografie. Je maakt kennis met de materialen en hulpmiddelen: fototoestellen, lenzen, lichtmeters, studiolampen, fotopapier, ontwikkelbaden enz.

Je leert over licht, belichtingsvormen maar ook scherpe en duidelijke foto’s maken en bewerken in de donker kamer.  Daarnaast leer je de beginselen van de digitale beeldbewerking op de computer. Het vak kunstgeschiedenis geeft je een brede, kritisch en kunstzinnige kijk dat zich weerspiegelt in je persoonlijk werk.  Je gaat ook in je vrije tijd op zelfstandige basis fotograferen voor je schoolopdrachten.

Na de tweede graad kan je starten in de derde graad Fotografie.

 Vak3TFO4TFO
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands44
AV Wiskunde33
AVFysica11
AVChemie11
Specifiek gedeelte
AVKunstgeschiedenis22
KVTechnologie22
KVLabo foto33
KVKleurenleer/vormgeving11
KVDigitale beeldbewerking22
PVPraktijk fotografie44
Totaal3333

Als je een A-attest behaalt na het 4de jaar Fotografie, is dit jouw toegangsticket tot het 5de jaar Fotografie. Het behalen van de derde graad betekent een diploma secundair onderwijs.