Eerste Graad

Onze eerste graad, klaar voor de nieuwe start!

De vernieuwing van de eerste graad secundair onderwijs zal in onze school zeker zichtbaar zijn. Ons team is klaar om samen met jouw kind talenten te ontdekken vanuit de nieuwe eindtermen.

Je proeft van het brede aanbod van alle scholen van GO! Next. Onze school ligt middenin een scholencampus met een totaalaanbod van studierichtingen. Zo vormt ons onderwijs de eerste aanzet tot het expertenonderwijs van scholengroep GO! Next.

De uitgestelde studiekeuze tot eerste jaar tweede graad, geeft je de kans om juiste studiekeuzes te maken. De nabijheid van Hogescholen en Universiteit Hasselt maken een vlotte overgang naar het hoger onderwijs.

Onze unieke ligging maakt samenwerkingen met stageplaatsen en bedrijven in Hasselt vanzelfsprekend.

(Surf je mobiel? Klik dan zeker op de onderstaande titel om meer info te verkrijgen).

De Vlaamse Regering keurde onlangs de nieuwe eindtermen goed voor de eerste graad secundair onderwijs. Deze vernieuwing zorgt ervoor dat de doelen die de leerlingen moeten bereiken, afgestemd zijn op de wereld van morgen (21ste eeuw).  De vernieuwing geeft ook organisatorische vrijheid aan de scholen, waardoor we het leren individueler kunnen organiseren.

 

KTA2 Villers kiest voor een nieuwe pedagogische invulling voor de eerste graad aan de hand van de ADI-methode (activerende directe instructiemodel). Deze methode wordt in veel basisscholen toegepast en geeft meer continuïteit in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. De klas wordt bij dit model in groepen ingedeeld zodat jij op je eigen niveau uitgedaagd wordt.

Iedere leerperiode in de A-stroom start met een vaststelling van de beginsituatie. Dit betekent dat we jouw kind goed leren kennen, onderzoeken welke talenten en groeikansen er zijn. In de eerste leerperiode doen we dit tijdens de ontmoetingsdagen en de sleep-over waar beginsituatietoetsen, teambuilding en klasdynamiek een centrale rol krijgen. In de andere leerperiodes vertrekken we steeds vanuit de beginsituatie van de leerling.

Na elke leerperiode volgt een rapport met feedback. In december en in juni evalueren we via examens het bereiken van de eindtermen met bijhorende attestering per leerjaar.

 

Iedere leerperiode in de B-stroom start met een vaststelling van de beginsituatie. Dit betekent dat we jouw kind goed leren kennen, onderzoeken welke talenten en groeikansen er zijn. Bij de start van het schooljaar doen we dit tijdens de ontmoetingsdagen en de sleep-over waar beginsituatietoetsen, teambuilding en klasdynamiek een centrale rol krijgen. In de andere leerperiodes vertrekken we steeds vanuit de beginsituatie van de leerling.

Na elke leerperiode volgt een rapport met feedback. Het bereiken van de eindtermen evalueren we met permanente evaluatie. Dit betekent dat we elke lesmoment geëvalueerd wordt en er geen examens zijn. Na het tweede leerjaar volgt een attestering.

Eigen plek op de campus

Je krijgt les in een modern gebouw. Alle lokalen liggen op hetzelfde verdiep en zijn uitgerust met modern meubilair. De eigen polyvalente ruimte en speelplaats zorgen ervoor dat onze jongeren zich echt thuis en veilig voelen. #welbevinden

Middagactiviteiten

Tijdens de middagpauze stimuleren we de talenten van onze jongeren door allerlei activiteiten aan te bieden. Het aanbod van deze activiteiten wordt in samenspraak met de jongeren bepaald. #participatie

Studiehulpklas

Iedere middagpauze kunnen jongeren terecht in onze studiehulpklas: computers gebruiken, studietips vragen, huiswerk maken, samenwerken aan een opdracht, ... het kan allemaal! Tijdens de examenperiode organiseren we ook een extra examenstudie met begeleiding. #motivatie

Huiskamerklas de K@pstok

Onze huiskamerklas ‘de K@pstok’ is dé plek die thuis en school verbindt. Deze ontmoetingsplaats voor leerlingen, ouders en leraren legt de focus op ontmoeten, leren en beleven. #maatschappelijke meerwaarde

Leerlingenraad Think 2

De leerlingenraad Think 2 bestaat uit Denktanks. Denktank 1 organiseert allerlei activiteiten en denkt mee aan de verdere uitbouw van onze school in het algemeen en onze eerste graad in het bijzonder. #participatie

Themadagen en -activiteiten

Het team eerste graad organiseert ieder trimester themadagen en -activiteiten zoals: ontmoetingsdagen, halloweentocht, winterfeest, valentijnfeest, excursies en nog zoveel meer. #motivatie #welbevinden

 

Via Next Level proeven leerlingen van het totaalaanbod van al onze GO! Next-scholen. Onze GO! Next-scholencampus biedt ruime leermogelijkheden op dé onderwijscampus van Hasselt. Op wandelafstand van elkaar versterken - verbreden - verdiepen we maximaal.

Vanuit een brede basis kiezen leerlingen na de eerste graad voor een specifieke opleiding gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs, dubbele finaliteit of arbeidsmarkt. Extra troef van onze scholencampus GO! Next is de nabijheid van hogeschool, universiteit en opleidingscentra. Onze unieke ligging maakt samenwerkingen met stageplaatsen en bedrijven in en rond Hasselt vanzelfsprekend.

Ons ruim netwerk binnen verschillende sectoren verzekert een realistische voorbereiding op de toekomst. We brengen de maatschappij levensecht binnen in de klaspraktijk.

 

De lestabellen van het 2de leerjaar voor het schooljaar 2019-2020 kan u hier vinden. Let op, op deze leerjaren zijn de vernieuwde eindtermen nog niet van toepassing. Toch zetten we ook hier al sterk in op het next level verhaal, waarbij we proeven en kiezen van het studieaanbod.

 Vak2AIW
Totaal34
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVAardrijkskunde1
AVEngels2
AVFrans3
AVNatuurwetenschappen2
AVGeschiedenis2
AVNederlands5
AV Wiskunde4
AVPlastische Opvoeding1
TVTechniek2
Basisoptie
AVWetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)2
TVElektriciteit1
TVMechanica2
PVPraktische oefeningen elektriciteit1
PVPraktische oefeningen mechanica2
Complementair

 Vak2AST
Totaal34
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVAardrijkskunde1
AVEngels2
AVFrans3
AVNatuurwetenschappen2
AVGeschiedenis2
AVNederlands5
AV Wiskunde4
AVPlastische Opvoeding1
TVTechniek2
Basisoptie
TVGezinstechnieken2
PVPraktische oefeningen gezinstechnieken4
AVMuzikale Opvoeding1
AVPlastische Opvoeding1
Complementair

 Vak2AMW
Totaal32
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVAardrijkskunde1
AVEngels2
AVFrans3
AVNatuurwetenschappen2
AVGeschiedenis2
AVNederlands5
AV Wiskunde4
AVPlastische Opvoeding1
TVTechniek2
Basisoptie
AVEconomie2
AVWetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)2
Complementair
AVCommunicatieve vaardigheden2

 Vak2BNIJ
Totaal32
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding3
AV Project Algemene Vakken (PAV)8
AVFrans2
AVPlastische Opvoeding1
Beroepenvelden
TVHout2
TVNijverheidstechnieken3
PVPraktische oefeningen hout3
PVPraktische oefeningen nijverheidstechnieken6
Complementair
AVCommunicatieve Vaardigheden2

 Vak2BDKV
Totaal32
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding3
AV Project Algemene Vakken (PAV)8
AVFrans2
AVPlastische Opvoeding1
Beroepenvelden
AVNederlands1
TVGeïntegreerd Dactylografie/Handel/Kantoortechnieken/Toegepast informatica6
TVPlastische en decoratieve technieken2
PVPraktische oefeningen plastische en dec. technieken7

 Vak2BHVV
Totaal34
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding3
AV Project Algemene Vakken (PAV)8
AVFrans2
AVPlastische Opvoeding1
Beroepenvelden
TVHaartooi2
PVPraktische oefeningen haartooi7
TVVerzorgingstechnieken/huishoudkunde1
TVVoeding/huishoudkunde1
PVPraktische oefeningen verzorgingstechnieken/huishoudkunde3
PVPraktische oefeningen voeding/huishoudkunde4

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de coördinator van de eerste graad: eerstegraad@kta2hasselt.be