Eerste Graad

Eerste Graad


AANBOD

 

 A-stroom
 • 1A Eerste leerjaar A
 • 2AMW Moderne wetenschappen
 • 2AIW Industriële wetenschappen
 • 2 AST Sociale en technische vorming

 B-stroom
 • 1B Eerste leerjaar B
 • 2BNIJ Nijverheid
 • 2BHVV Haarzorg-Verzorging-Voeding
 • 2BDKV Decoratie-Kantoor en verkoop

Een vlotte en aangename overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs is wat wij vooropstellen. De eerste graad van KTA2 heeft buiten de vaste troeven als een leerling-vriendelijke aanpak waarbij zowel leerondersteuning als socio-emotionele ondersteuning centraal staat, ook heel wat vernieuwende troeven.

We bieden een kwaliteitsvolle A-stroom aan die oriënteert naar stevige TSO- richtingen die zowel naar verdere studies als werkzekere beroepen leiden. Onze B-stroom oriënteert naar onze BSO-richtingen die allen een goede reputatie genieten op de arbeidsmarkt.

Wat mag je verwachten:
 • Een ruime keuze aan richtingen zowel in de A- als in de B-stroom
 • Een eigen plek op onze grote campus
 • Didactisch vernieuwend materiaal: smartboards, aantrekkelijke studiezaal, leerling-vriendelijk meubilair, ipads, …
 • Uitdagende projectweken en -dagen
 • Actieve en ondersteunende werkvormen op het niveau van iedere leerling

KTA2 Villers kiest voor een nieuwe pedagogische invulling voor de eerste graad aan de hand van de ADI-methode (activerende directe instructiemodel). Deze methode wordt in veel basisscholen toegepast en geeft meer continuïteit in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. De klas wordt bij dit model in groepen ingedeeld zodat jij op je eigen niveau uitgedaagd wordt.

eerstegraadfoto

Talentontdekking vanaf het eerste uur

In 1A en 1B werken we ook met modules waarin leerlingen op zoek gaan naar hun talenten.

Hoe werken we in deze modules?
 • 1 module, iedere woensdagvoormiddag
 • Elke module wordt om de 4 weken gegeven
 • Uitdagende projecten worden op deze manier op 4 uur afgerond
 • Je proeft van alle belangstellingsgebieden en richtingen die we aanbieden zodat je een juiste keuze kan maken na de 1ste graad.
Wat na de eerste graad?

De eerste graad vormt de overgang tussen de lagere school en de tweede graad, waarin de leerling een meer definitieve studiekeuze maakt. Kenmerkend voor onze eerste graad is dat je een ruime opleiding krijgt die alle opties zoveel mogelijk openhuodt. De opties in het tweede jaar van de eerste graad zijn aanzetten, proevertjes. Mede dankzij de modules leer je de juiste keuze te maken.

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de coördinator van de eerste graad: eerstegraad@kta2hasselt.be

Eerste Graad
Haarzorg
Personenzorg

Na het succesvol beëindigen van het 6de leerjaar van het lager onderwijs of het eerste leerjaar B, start je in het 1ste leerjaar A.

Je krijgt er les van verschillende leerkrachten en vakken. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

Onze opleidingen

Filter de opleidingen

Geen berichten gevonden.