Zorgkundige duaal 7de jaar

Heb jij de derde graad verzorging succesvol beëindigd en wil jij je specialiseren als zorgkundige? Dat kan in onze school in een specialisatiejaar Thuis-en Bejaardenzorg in het voltijds of in Zorgkundige Duaal.

Wat mag je verwachten:

 • in het zevende leerjaar DUAAL Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige word je opgeleid om o.a. in ziekenhuizen of in de bejaardenzorg te werken
 • je verwerft de compententies op school en op de werkvloer
 • je volgt 16 uren les in de school en werkt 22u op de werkvloer.
 • zorgkundige is een knelpuntberoep. Je kiest dus voor een toekomst met werkzekerheid!

 Vak7BDUA
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
Zorgkunde4
Competenties bereiken op de werkvloer22
Totaal38

Toekomstperspectieven:
 • Na het succesvol afronden van dit specialisatiejaar ontvang je een diploma secundair onderwijs. 
 • verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs behoort ook tot je mogelijkheden.

Kinderzorg 7BSO

Heb je de derde graad verzorging succesvol beëindigd en wil je naast jouw getuigschrift ook graag een diploma secundair onderwijs? Werk je graag met kinderen? Kies dan voor het specialisatiejaar Kinderzorg.

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

Wat mag je verwachten:
 • een kennismaking met het werkveld
 • in het zevende leerjaar Kinderzorg leer je werken met kinderen van 0 tot 12 jaar en doe je tijdens je stage ervaring op in de kinderopvang

Verzorgt kinderen van 0 tot 16 jaar, begeleidt hen bij de dagelijkse handelingen, staat in voor hun hygiëne- en comfortzorg en draagt bij tot hun welzijn en ontwikkeling. Werkt in een (multidisciplinair) team, in medische instellingen of in organisaties voor thuishulp e.d.

Voor het verzorgen van kinderen in het kader van kinderopvang bestaat het apart profiel van begeleidster/begeleider in de kinderopvang.

 Vak7BKZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
AVExpressie2
TVVerzorging1
TVOpvoedkunde4
PVPraktijk opvoedkunde2
PVPraktijk verzorging1
PV/TVStage verzorging2
PV/TVStage verzorging/opvoedkunde2
PV/TVStage opvoedkunde6
Totaal32
ComplementairNext Level2
Totaal34

Toekomstperspectieven:
 • Na het succesvol afronden van dit specialisatiejaar ontvang je een diploma secundair onderwijs. 
 • verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs behoort ook tot je mogelijkheden.

Thuis- en bejaardenzorg 7BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden.
Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag.
Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren.
Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school.

Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep. Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij. Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig.

 • Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.
  Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
 • Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.
 • Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.
 • Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.
Wat mag je verwachten:
 • in het zevende leerjaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige word je opgeleid om o.a. in ziekenhuizen of in de bejaardenzorg te werken.

 Vak7BTBZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
TVHuishoudkunde1
TVVerzorging2
TVOpvoedkunde2
PVPraktijk huishoudkunde1
PVPraktijk verzorging1
PVPraktijk opvoedkunde1
PV/TVStage verzorging8
PV/TVStage huishoudkunde4
Totaal32
ComplementairNext Level2
Totaal34

Toekomstperspectieven:
 • na afronding van dit zevende leerjaar ontvang je het diploma
 • zorgkundige is een knelpuntberoep. Je kiest dus voor een toekomst met werkzekerheid!
 • verder studeren in het hoger (beroeps)onderwijs behoort ook tot je mogelijkheden

Verzorging 3de graad BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

Wat mag je verwachten:
 • een kennismaking met het werkveld
 • je gaat op stage bij kinderen in kleuterklasjes en kinderdagverblijven, bij bejaarden in woon- en zorgcentra, bij zorgvragers met een beperking en bij gezinnen in de thuiszorg

 Vak5 BVZ6 BVZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVFrans22
AV PAV44
Specifiek gedeelte
AVExpressie22
TVHuishoudkunde11
TVVerzorging55
TVOpvoedkunde/verzorging/huishoudkunde44
PVPraktijk huishoudkunde22
PVPraktijk verzorging22
PVStage verzorging66
PVStage huishoudkunde22
PVStage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde22
Totaal3636

Toekomstperspectieven:
 • Na het succesvol afronden van de derde graad ontvang je een getuigschrift verzorgende.
 • Dit getuigschrift is jouw toegangsticket voor het specialisatiejaar Thuis-en bejaardenzorg, Kinderzorg of Zorgkundige Duaal.

Voeding verzorging 2de graad BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens en wil je doorstromen naar een job in de zorgsector, thuis-en bejaardenzorg of kinderzorg? Kies dan voor de vooropleiding voeding verzorging in de tweede graad.

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

In deze studierichting bereidt men je op een praktische manier voor op het omgaan met zorgvragers.

Wat mag je verwachten:
 • een algemene basisvorming
 • een kennismaking met vaardigheden die je nodig hebt voor je latere beroep

 Vak3BVZ4BVZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVFrans22
AV PAV66
Specifiek gedeelte
AVMuzikale opvoeding11
AVPlastische opvoeding22
TVHuishoudkunde/gezinstechnieken66
TVHuishoudkunde/voeding22
PVPraktijk huishoudkunde/gezinstechnieken55
PVPraktijk huishoudkunde/voeding66
Totaal3434

Toekomstperspectieven:
 • het succelvol afronden van de tweede graad bezorgt je een getuigschrift. Dit is ook jouw toegangsticket voor de derde graad voeding verzorging.

Gezondheid en welzijnswetenschappen 3de graad TSO

Heb jij de tweede graad ASO of TSO succesvol afgerond en zoek je een wetenschappelijke richting waar de mens centraal staat? Dan is gezondheid en welzijnswetenschappen misschien iets voor jou!

Ze richt zich tot sociaal voelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft.
Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch, sociaal (en spiritueel).

Ze omvat volgende componenten: opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica).
In de praktijklessen en stages in het kleuteronderwijs, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg, onthaalgezinnen… oefen je vaardigheden en kennis.

Wat mag je verwachten:
 • vorming van een brede theoretische opvoedkundige kennis en vaardigheden
 • ervaring opdoen tijdens het wekelijks werkplekleren op de werkvloer.

 Vak5TGWW6TGWW
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AV Wiskunde22
Specifiek gedeelte
PV/TVOpvoedkunde/Verzorging/Voeding (PV Praktijk/TV) 1313
AV/TVBiologie/Toegepaste biologie33
TVToegepaste chemie11
TVToegepaste ecologie/toegepaste chemie11
TVToegepaste fysica11
Totaal3434
Complementair Next Level-2
Totaal3436

Toekomstperspectieven:
 • hogere studies in de sociale en pedagogische sector (bv. orthopedagoog, onderwijzer, maatschappelijk werker,…)

Opvoeding Begeleiding 3de graad TSO

Heb je de tweede graad ASO of TSO succesvol afgerond en wil je als mens het verschil maken in de levens van anderen? Kies dan voor de opleiding Opvoeding-begeleiding.

Wat mag je verwachten:
 • een brede theoretische kennis
 • ervaring opdoen tijdens je stage binnen de jeugd- en gehandicaptenzorg

 Vak5TOB6TOB
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AV Wiskunde22
Specifiek gedeelte
PV/TV/AVExpressie/Opvoedkunde/Verzorging/AV/PV Pr/TV (incl Stage)1717
AV/TVBiologie/Toegepaste biologie22
Totaal3434
Complementair Next Level-2
Totaal3436

Toekomstperspectieven:
 • werken als opvoed(st)er/begeleid(st)er in dagopvang, internaten, voorzieningen voor mensen met een handicap
 • hogere studies in de sociale en pedagogische sector (bv. orthopedagoog, onderwijzer, maatschappelijk werker,…)

Sociale en technische wetenschappen 2de graad TSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?
Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

Wat mag je verwachten:
 • de drie pijlers van STW zijn: opvoedkunde, huishoudkunde en wetenschappen
 • naast de algemeen vormende vakken krijg je een gespecialiseerde opleiding op technisch-wetenschappelijk vlak en een diepgaande vorming op sociaal vlak

 Vak3TSTW4TSTW
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands44
AV Wiskunde33
Specifiek gedeelte
AVFrans11
AVMuzikale opvoeding11
AVPlastische opvoeding11
AV/TVBio/Chem/Fys/Toegepaste natuurwetenschappen66
PV/TVHuishoudkunde/Opvoedkunde/PV Huishoudkunde77
Totaal3333

Toekomstperspectieven:
 • Aan het einde van het 2de graad TSO ontvang je een getuigschrift. Dit getuigschrift is jouw toegangsticket tot de volgende opleidingen:
  • Opvoeding-begeleiding
  • Gezondheid en welzijnswetenschappen

Afgevaardigd Bestuurder GO! bezoekt onze duale trajecten

Afgevaardigd Bestuurder GO! mevrouw Verdyck kwam proeven van het Duale traject Zorgkundige: bezoek aan onze school en enthousiast in gesprek met de werkplekken Verzorgingshuis Salvator en Thuiszorg.

We kijken uit naar de in totaal 9 duale opleidingen die wij binnen onze scholengroep aanbieden vanaf september vanuit KTA1, KTA2-CDO en de Hotelschool.
Info op duaal@go-next.be

#GOnext
#maatschappelijkemeerwaarde
#onderwijsarbeid
#duaal
#nextlevel