Sociale en technische wetenschappen 2de graad TSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?
Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

De studierichting sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, sociaal voelend en creatief.
De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan.
Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Wat mag je verwachten:
 • de drie pijlers van STW zijn: opvoedkunde, huishoudkunde en wetenschappen
 • naast de algemeen vormende vakken krijg je een gespecialiseerde opleiding op technisch-wetenschappelijk vlak en een diepgaande vorming op sociaal vlak

 Vak3TSTW4TSTW
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands44
AV Wiskunde33
Specifiek gedeelte
AVFrans11
AVMuzikale opvoeding11
AVPlastische opvoeding11
AV/TVBio/Chem/Fys/Toegepaste natuurwetenschappen66
PV/TVHuishoudkunde/Opvoedkunde/PV Huishoudkunde77
Totaal3333

Toekomstperspectieven:

Fotografie – 3de graad TSO

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Fotografie.
Instappen in de derde graad vanuit een andere opleiding kan mits een sterke motivatie, een grote inzet en veel zelfstandig werk buiten schooltijd.

Fotografie beoogt een theoretisch-technische basisvorming. Zowel op wetenschappelijk als op technisch en praktisch vlak worden de basiskennis en -vaardigheden van de fotografie aangeleerd en verder uitgediept. Goede fotografie vereist, naast technische, ook artistieke en creatieve vaardigheden.

Wat mag je verwachten:
 • praktijkgerichte opdrachten
 • ervaring binnen de verschillende disciplines van het medium fotografie (portret-product-landschap-architectuur,…)
 • creatieve aanpak

De digitale evolutie binnen de fotografie heeft ertoe geleid dat ook de opleiding Fotografie wordt aangepast aan deze nieuwe tendensen. Het snelverkeer waarbij fotobestanden via internet de wereld rondgaan, is niet meer weg te denken.
De grafische industrie wil de foto’s digitaal aangeleverd krijgen.

In de opleiding gaat men dieper in op deze nieuwe tendensen, nadat de basis van de analoge fotografie grondig gekend is. Je leert bij het fotograferen rekening houden met inhoudelijke, technische en esthetische aspecten.

Naast de analoge en de digitale fotografie, in kleur en zwart/wit komen ook internet en multimedia aan bod. Je maakt kennis met de materialen en hulpmiddelen: fototoestellen, lenzen, lichtmeters, flitsen, fotopapier... Je leert over licht, belichtingsvormen…

 • Je leert scherpe en duidelijke foto’s maken, afdrukken en bewerken in de donkere kamer en met de computer...
 • Je leert fotograferen in verschillende contexten: industrie, architectuur, landschap, studio, reclame, reportage en portret.
 • Een aantal van de opdrachten dien je buiten schooltijd te realiseren.
  Kunstgeschiedenis en andere algemene en artistieke vakken geven je een brede, kritische, kunstzinnige kijk. Zo kan je een eigen persoonlijke en creatieve visie ontwikkelen die zich weerspiegelt in je eigen werk.
 • Ook in de derde graad wordt vakoverschrijdend gewerkt en staan alle vakken in relatie met elkaar.
 • Gezien de specificiteit (nacht- en weekendwerk, reportages, verplaatsingen …) zijn stages, bedrijfsbezoeken, beurs- en studiebezoeken zeer waardevol.

 Vak5TFO6TFO
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde-1
AVAardrijkskunde/ Natuurwetenschappen1-
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AV Wiskunde22
Specifiek gedeelte
TVToegepaste chemie11
TVToegepaste fysica11
KVTechnologie33
KVLabo foto/film11
KVVormgeving42
KVToegepaste esthetica11
PVFotografie53
PVStage fotografie-2
Totaal3335
Complementair Next Level-2
Totaal3436

Toekomstperspectieven:
 • een diploma waarmee je je als zelfstandig fotograaf kan vestigen of werk kan vinden in de beeldsector (pers, kleinhandel, mode, …)
 • een ideale voorbereiding voor andere hogere studies

Fotografie – 2de graad TSO

Het is niet noodzakelijk dat je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd.
Deze richting kan je aanvatten na elke basisoptie van het tweede leerjaar.
Deze studierichting beoogt een theoretisch-technische basisvorming.
Zowel op wetenschappelijk als op technisch en praktisch vlak worden de basiskennis en -vaardigheden van de fotografie aangeleerd.

Wat mag je verwachten?

 • praktijkgerichte opdrachten
 • werken binnen de verschillende disciplines van het medium fotografie (portret-product-landschap-architectuur, mode, pers, …)
 • technische, creatieve en artistieke aanpak
 • bezoeken van internationale beurzen en fototentoonstellingen
 • volgen van actuele trends in de fotografie vb. urban exploring en gebruik van social media

In de 2de graad begin je met de basis, namelijk de analoge fotografie. Je maakt kennis met de materialen en hulpmiddelen: fototoestellen, lenzen, lichtmeters, studiolampen, fotopapier, ontwikkelbaden enz.

Je leert over licht, belichtingsvormen maar ook scherpe en duidelijke foto’s maken en bewerken in de donker kamer.  Daarnaast leer je de beginselen van de digitale beeldbewerking op de computer. Het vak kunstgeschiedenis geeft je een brede, kritisch en kunstzinnige kijk dat zich weerspiegelt in je persoonlijk werk.  Je gaat ook in je vrije tijd op zelfstandige basis fotograferen voor je schoolopdrachten.

Na de tweede graad kan je starten in de derde graad Fotografie.

 Vak3TFO4TFO
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands44
AV Wiskunde33
AVFysica11
AVChemie11
Specifiek gedeelte
AVKunstgeschiedenis22
KVTechnologie22
KVLabo foto33
KVKleurenleer/vormgeving11
KVDigitale beeldbewerking22
PVPraktijk fotografie44
Totaal3333

Als je een A-attest behaalt na het 4de jaar Fotografie, is dit jouw toegangsticket tot het 5de jaar Fotografie. Het behalen van de derde graad betekent een diploma secundair onderwijs.