Verzorging 3de graad BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

In de studierichting 3de graad verzorging ( 5de en 6de leerjaar ) beroeps-secundair onderwijs bestaat het lerarenteam uit huishoudkundigen, verpleegkundigen en opvoedkundigen. Vanuit die verschillende disciplines worden de competenties bereikt.

De leerlingen bieden niet alleen zorg aan de zorgvrager op lichamelijk vlak, maar ondersteunen ook de zorg op psychisch en sociaal vlak. Het behalen van de competenties wordt in de klas alsook op stage gerealiseerd.

Wat mag je verwachten:
  • een kennismaking met het werkveld
  • je gaat op stage bij kinderen in kleuterklasjes en kinderdagverblijven, bij bejaarden in woon- en zorgcentra, bij zorgvragers met een beperking en bij gezinnen in de thuiszorg

 Vak5 BVZ6 BVZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVFrans22
AV PAV44
Specifiek gedeelte
AVExpressie22
TVHuishoudkunde11
TVVerzorging55
TVOpvoedkunde/verzorging/huishoudkunde44
PVPraktijk huishoudkunde22
PVPraktijk verzorging22
PVStage verzorging66
PVStage huishoudkunde22
PVStage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde22
Totaal3636

In de 3de graad verzorging lopen de leerlingen stage. De stages worden in blokken van 3 of 4 weken georganiseerd. De leerlingen houden een stageschrift bij waarin de opdrachten vanuit een reëel kader worden opgelost. In samenspraak met de stagebegeleider wordt naar een geschikte stageplaats gezocht. Alle leerlingen zijn verplicht om op stage te gaan zoals het leerplan voorziet. Bij aanvang van het schooljaar worden de richtlijnen in verband met de stage toegelicht. De leerlingen doorlopen volgende stages:

  • Stage verzorgende: kleuterklas, kinderdagverblijf, woon- en zorgcentra, personen met een handicap
  • Stage thuis- en bejaardenzorg: ziekenhuis, woon- en zorgcentra, thuiszorg
  • Stage kinderzorg: kleuterklas, kinderdagverblijf, kinderen met een handicap
Toekomstperspectieven: