ADI-methode

adi
We staan bekend om het toepassen van de ADI-methode (activerende directe instructie (model)). Deze methode wordt in veel basisscholen gebruikt en geeft meer continuïteit in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. In de 2de en 3de graad wordt deze methode verdergezet en werpt ze ook haar vruchten af: de leerlingen zijn actiever betrokken bij de les en oefeningen worden op maat gemaakt. Daarnaast staat zelfstandigheid en leren op je eigen tempo, met de juiste ondersteuning, centraal.

Samen met differentiatie en activerende werkvormen is ook taalvaardigheidsonderwijs een van de kernpunten van onze school. Tijdens alle lessen ligt de focus op de taalverwerving en ontwikkeling van de leerlingen.