Talenten

talenten
Uitgaande van de diversiteit binnen de klassfeer en de samenleving focussen we op de individuele talenten van elk kind.

In de eerste graad gaan we tijdens de lessen actief met de leerlingen op zoek naar hun talenten. Aan de hand van diverse werkvormen en lesonderwerpen motiveren we hen om hun talenten verder te ontwikkelen en werken we aan vaardigheden die de leerling nog niet onder de knie heeft. Via de talentenwijzer bij het kerst- en eindrapport zetten we de goed ontwikkelde talenten van de leerling in de verf.

Tijdens de complementaire uren die in de eerste graad zijn ingericht, laten we leerlingen van verschillende vakken proeven waardoor ze een beter inzicht krijgen in hun interesses en talenten en op die manier een gerichtere studiekeuze kunnen maken.

Bij de ontwikkeling van individuele talenten spelen activerende werkvormen een erg belangrijke rol op KTA2. Ze geven de leerlingen de mogelijkheid om op hun eigen tempo en niveau met de leerstof aan de slag te gaan